Početak Features Screenshots Download Contact

Javni prevoz putnika grada Banje Luke

Sve što je neophodno za korišćenje javnog prevoza putnika.
Dostupno na App Store i Play Store!

Preuzmi aplikaciju

Preuzmi aplikaciju

Sve što je neophodno za korišćenje javnog prevoza putnika u Banjoj Luci je praktičan i napredan korisnički vodič.
Od sada dostupno na App Store i Play Store!

App Store Play Store

Kontakt podaci